v                                                                                                  
Açı Birimleri Çevirme

Molekül Geometrisi Tablosu Nedir – Örnekler

molekül

Molekül şekli   (geometrisi),   moleküldeki   atomların   üç boyutlu  düzenini  yani  molekülde  hangi  atomun  hangi atoma  bağlandığını ve  atomlar  arasındaki  (yaklaşık)  bağ açılarını gösterir. Molekül geometrilerini çeşitli yöntemler ile belirlemek mümkündür.

HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ NEDİR

Konu anlatımı olarak özetlemek gerekirse; Merkez   atom   üzerinde   ortaklanmamış elektron   çifti bulunmayan  moleküller  AXn formatında  gösterilebilirler. Burada,  A  merkez  atomu,  X  ise  merkez  atoma  bağlı uç atomlarıya da grupları, n ise molekülde kaç tane X atomuya da grubu olduğunu ifade eder.
AX  tipi  moleküller: AX  tipi  moleküller  iki  atomlu  olup doğrusaldırlar.
AX2 tipi  moleküller: Merkez  atoma  sadece  iki  atomun bağlı olduğu  BeCl2  gibi  moleküller  bu  tip moleküllerdir.
AX3 tipi  moleküller: Merkez  atom  üzerinde  üç  elektron çiftine  sahip  olup  üçünü  de  bağ için  kullanmıştır  ve  hiç ortaklanmamış elektron  çifti  yoktur.
AX4 tipi moleküller: Bu tip moleküle örnek olarak metan (CH4)  verilebilir.  Karbon  merkez  atomu  üzerinde  her  biri bir  H  atomu  ile  kimyasal  bağlanmayı sağlayan  dört  adet elektron çifti yer alır.
AX5 tipi moleküller: Bu tip bir molekül için örnek olarak fosfor   pentaklorür   (PF5)   verilebilir.
AX6  tipi  moleküller: Kükürt  hekzaklorür  (SF6)  bu  tip moleküle  örnek  olarak  verilebilir.

Melezleşme – Hibritleşme nedir? Enerji    düzeyleri    farklı ve şekilleri    farklı atomik orbitallerin  karışarak,  eş enerji  düzeylerine  ve  aynı tür şekillere    sahip    orbitallere    dönüşmesine    hibritleşme (melezleşme)  denir.  Hibritleşme  sonunda  oluşan  hibrit orbitallerinin     sayısı,     hibritleşmeye     katılan     atomik orbitallerinin sayısına eşittir.

*** hibritleşme ve molekül geometrisi örnekleri ve test soruları hakkında sormak ya da söylemek istediklerinizi aşağıdan gönderebilirsiniz. Yazdıklarınız, anında yayınlanır.

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by: Wordpress
Kaynaklar